RELAX

Eva Jodasová


TĚLO

Naše tělo je základní nástroj na

zhmotnění našich cílů.

Přebývá v něm naše duše.

Je dokonalým darem pro každého 

a jeho prostřednictvím můžeme

uchopit a ovlivnit realitu.

Nepochybujme o něm

a láskyplně se o něj starejme.
RADOST

Úkolem života, jeho určením je radost.

Měj radost z nebe, ze slunce a hvězd,

ze zelených luk a stromů.

Ze zvířat, z lidí a dávej si pozor,

aby tuto radost nic nezničilo.


 L.N.Tolstoj
Název studia jsem zvolila podle naladění mé profese a když jsem si po čase přečetla ve

 slovníku přesný význam toho slova, krásně se to spojilo s tím, co nabízím. Slovo relax 

vyjadřuje uvolnění, povolení, zmírnění, ustálení rovnovážného stavu, proces nebo stav 

uvolnění psychického nebo tělesného napětí.