RELAX

Eva Jodasová

Biorelease


   

Nejprve pár slov z odborné literatury- biorelease je zkratkou pro biodynamické (týkající se životních funkcí organismu) uvolnění jehož cílem je odbourání nervového stresu, emoční zátěže a svalového napětí. Metodu biorelease vyvinula Mona Lisa Boisen a nabízí různé formy vegetativních(týkajících se všech životních funkcí s výjimkou pohlavního rozmnožování a dráždivosti) masáží, relaxačních technik a dechových cvičení.

   Tato metoda je vhodná jak pro ty, kteří si chtějí odpočinout a relaxovat, tak ty, kteří chtějí změnit stresový styl života. Tomu lze předejít, nebo zmírnit, pokud je člověk v kontaktu sám se sebou a je fyzicky schopen přiměřeně usměrňovat emoční energie. Metoda biorelease zdůrazňuje uvolnění napětí svalů, jehož zdrojem je stres a zvláštní pozornost se věnuje smyslovému uvolnění s cílem pomoci obnovit seberegulaci a spontánnost.

   Při této práci je důležité etické stanovisko a sice, že nepoužívám sílu, protože se nepokouším odpor „prolomit“, ale jde o to, sjednotit organismus. Cílem je uznat odpor, přijmout ho a najít přirozené způsoby, jak uvolnit zadržené energie. Terapeutickým přístupem je uvolnit zdraví a vitalitu, nikoli prostřednictvím bolesti, ale skrze radost a potěšení. Tyto principy jsou založeny na intuitivním chápání, které je použitelné na úrovni těla i duše.

   Je zřejmé, že vážné neurotické symptomy a psychosomatické poruchy jsou záležitostí, které vyžadují profesionální lékařskou pomoc a psychoterapii. Nicméně vážným onemocněním lze předejít, pokud si je člověk vědom toho, jak tyto vztahy vznikají a pokud se mu dostane pomoci a ošetření dříve, než dojde k vážnějšímu poškození.

   V praxi se vše děje tak, že má klient možnost zapojit se svou pozorností do procesu, nebo naprosto v klidu odpočívat a nechat vše na inteligenci a potřebách svého těla, kdy se plynutím vše rozvolňuje a probíhá léčebný proces. I když jsou v biorelease nabídce různé techniky, jedná se o celkové ošetření těla fyzického i těl mimofyzických, které k nám také patří. Biorelease napomáhá k samouzdravení.


Druhy  nabízených  biorelease masáží:

orgonomická                              masáž fascií

lifting - I.;   lifting - II.                masáž hrudníku

sedativní                                   břicha

vibrační                                     masáž dechem

masáž šíje a zad                          masáž exit

                                                                 

 

        

 

STRUČNĚ  PŘEDSTAVENÍ  BIORELEASE  MASÁŽÍ  A  TECHNIK   

 

ORGONOMICKÁ  M. -  účelem této masáže je povzbuzení  plasmy v hlubokých svalech a provádí se na celém těle. Masáž je vhodná při poklesu životní energie, při denním stresu, podporuje proudění a zvyšuje aktivitu žilního a lymfatického systému,  Masáž probíhá od hlavy přes všech sedm segmentů až k nohám, nejprve na zadní straně těla a poté na přední, klient si užívá příjemné plynutí.

MASÁŽ  ŠÍJE A ZAD - kromě hlavních dýchacích svalů jako je bránice a břišní svaly máme také vedlejší dýchací svaly, které přímo ovlivňují rytmus dechu. Jsou to určité specifické svaly na krku, ramenech a bedrech, které se v okamžiku potlačení emoce  stáhnou, zablokují tím emoční prožívání a změní vzorec rytmu dechu. Tyto svaly patří k obranným vzorcům a jsou nazývány dýchacími „ svírači“, patří sem  krční svaly v horní části trapézu, ramena – střední část trapézu a hluboké zádové svaly na obou stranách páteře v bederní oblasti.

BIORELEASE  LIFTING  I.  - účelem je zvednout končetinu a natáhnout svaly a šlachy spojené s klouby, uvolnit klouby. Současně se tím dá impulz k natažení všem připojeným šlachám kloubů. Protahováním a rozšiřováním šlach trupu pomáháme, aby se tělo prodloužilo nahoru a směrem ven. Dochází k rozvolnění a uvolnění strnulých míst, uvolňuje se nežádoucí energie blokující tato místa. Při této technice leží klient na zádech, jelikož v této poloze lze pohybovat s klouby a končetinami nejsnáze.

LIFTINF  II. -  zde dochází ke značnému uvolnění formou předání, kdy klient spočine,  vědomě předá tíhu všeho co nese a dovolí si pouze být. Jemným velice pomalým zvedáním nejprve horních, poté dolních končetin a nakonec hlavy se zprůchodňuje tok energie, uvolní se svalový tonus. Jedná se o velice hlubokou relaxační techniku.

MASÁŽ  HRUDNÍKU  -  cílem je především uvolnění dechu, druhotně pak i hrudníku,   je zde vhodné spojení s masáží břicha. Pracuje se na nahém těle s olejem, vynechávají se prsa.

MASÁŽ  BŘICHA  -  je z řady masáží ovlivňujících dýchání, harmonizuje ho a nachází správný rytmus. Dalším smyslem je uvolnit peristaltiku a psychoperistaltiku. Dobré výsledky jsou i při Kronově chorobě.

MASÁŽ  EXIT  -  pracuji tam, kde jsou východy z těla. Tato masáž se začíná jemným uvolňováním energie ramen , šíje a hlavy a postupně se přidávají ruce od zápěstí ke konečkům prstů a od kotníků k prstům u nohou. Uvolňují se tak místa výchozí z těla pro lepší průchodnost a tím i rovnováhu. Masáž je opět velice příjemná, relaxační.

DECHOVÁ  MASÁŽ - bránice bývá často stažená stresem, dech velice mělký a tato masáž napomáhá k prokysličení a rozdýchání celého trupu. Přes soustředěnost klienta na svůj dech dochází ke zklidnění a navození správného rytmu dechu, pozoruje co cítí. Tuto masáž se může naučit a sám provádět jako dechové cvičení.

VIBRAČNÍ  MASÁŽ  -  dochází k uvolnění, harmonizaci, klidu. Provádí se na celém těle mimo prsou a pohlavních orgánů vibračním pohybem prstů po segmentech směrem od hlavy k nohám, kdy se kloubní části opakují vícekrát. Stisk a rychlost se pohybuje podle potřeby klienta.

MASÁŽ  FASCIÍ  -  cílem masáže je uvolnit povázku proti vazivu, aby mohla proudit energie. Postupuje se shora dolů velkými kruhovými tahy na celém těle.

SEDATIVNÍ  MASÁŽ  -  dochází ke zklidnění, nabití, uvolnění povrchových svalů, uvolnění kůže, přebytečná energie se harmonizuje. Jedná se o velice příjemné ošetření přední části těla, kdy dochází  k uvolnění hlavy, klíčních kostí, hrudní kosti a hrudního koše. Dále se pokračuje na horních končetinách až po prsty, na břichu a dolních končetinách konče u prstů.

KLIDOVÝ  ČAS  -  je velice důležité všechny tyto techniky zakončit klidovým časem kdy klient alespoň 5 minut pouze odpočívá.

 

   Biorelease  aktivuje  sebeuzdravné  procesy.  Masáže mohou  klienta  momentálně  přeladit  nebo  dlouhodobě  vést ke změně.  

         NAUČME SE VNÍMAT SAMI SEBE