RELAX

Eva Jodasová                           


Jako v den, který tě propůjčil světlu,

stálo Slunce na pozdrav planetám,

jsi a budeš dále a dále prospívat

podle zákona, který jsi nastoupil.

Takový musíš být, nemůžeš utéci sám sobě,

tak pravily již Sibyly a všichni prorokové,

a žádná doba a žádná moc nerozbije

vtisknutou formu, která se živá vyvíjí.


J. W. Goethe